Γενικοί Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου  https://falirosummertheater.gr.  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Με την επίσκεψη ή τη χρήση του ιστότοπου ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου ή διαθέσιμου υλικού δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειριζόμαστε, ανά πάσα στιγμή.

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου θα υπόκειται στην πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Χρήσης που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε κατά καιρούς  στους Γενικούς Όρους Χρήσης που είναι διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα, ώστε να επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε και συμφωνείτε με την τελευταία έκδοση αυτών.

1. Πρόσβαση και χρήση

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με οποιοδήποτε παράνομο τρόπο ή κατά παράβαση οποιασδήποτε άδειας που ισχύει για εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανόνες της Ελλάδος σχετικά με πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνείτε ότι απαγορεύεται:

(α) ο εκφοβισμός ή η παρενόχληση άλλων χρηστών ή η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για τρίτα πρόσωπα.

(β) η δημοσίευση, η μετάδοση, η αποθήκευση, η διανομή, η διάθεση  περιεχόμενου, υλικού ή πληροφορίας που είναι ή μπορεί ευλόγως να ερμηνεύεται ως παράνομη, δυσφημιστική, εμπιστευτική, ή που προωθεί ρατσιστικές, φυλετικές, έμφυλες ή άλλες διακρίσεις, ή οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί ποινικό ή πολιτικό αδίκημα, να προάγει τη βία ή να υποκινεί μίσος.

(γ) το ανέβασμα αρχείων που περιέχουν λογισμικό, περιεχόμενο ή υλικό οποιασδήποτε άλλης φύσης που περιέχει Δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου χωρίς να έχουν προηγουμένως λάβει την απαραίτητη γραπτή έγκρισή μας.

(δ) η δημοσίευση, μετάδοση, διανομή και διάθεση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία, λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να επηρεάσουν, να καταστρέψουν, να διακόψουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα Site ή οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό ή εξοπλισμό τηλεπικοινωνίας.

(ε) η χρήση ή απόπειρα χρήσης  της σύνδεσης, υπηρεσίας ή συστήματος άλλου χρήστη χωρίς την εξουσιοδότησή του ή η δημιουργία μιας εσφαλμένης ταυτότητας στον ιστότοπο.

(στ) η δημοσίευση περιεχομένου  που προωθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

ζ) η προώθηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.

η) η χρήση παράνομου λογισμικού για τη συλλογή πληροφοριών από την Ιστοσελίδα.

 1. Χρήση υπηρεσιών από ανηλίκους

Οι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο και να πραγματοποιούν αγορές μόνο με τη συγκατάθεση των νόμιμων εκπροσώπων ή κηδεμόνων τους. Επίσης παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας ή να συμβουλεύστε την Ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε σε σχέση με τη καταλληλόλητα και τα όρια ηλικίας των παραστάσεων για ανηλίκους.

 1. Δικαιώματα ιδιοκτησίας και δικαιώματα χρήσης

 Όλα τα Δικαιώματα στην Ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο και το υλικό που περιέχονται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, διαγραμμάτων, βίντεο, ήχου, μουσικής, λογισμικού, εφαρμογών, Περιεχόμενο Site) ανήκουν και παραμένουν στην ιδιοκτησία του Faliro Summer Theater ή των δικαιοπάροχων αυτού. Ως Δικαιώματα νοούνται επίσης και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, τα καταχωρισμένα σχέδια και δικαιώματα σχεδίου, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αυτών σε λογισμικό και βάσεις δεδομένων) δικαιώματα επί βάσεων δεδομένων, δικαιώματα που υφίστανται σε εφευρέσεις, σχέδια, και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μπορείτε να προβάλετε, να λάβετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου που διατίθεται σε εσάς μέσω του Δικτυακού Τόπου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας και Τοποθεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.

(β) Το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου δεν αναπαράγεται ή συμπεριλαμβάνεται σε οποιοδήποτε άλλο έργο ή δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.

(γ) Το Περιεχόμενο του Site δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, να αντιγράφεται, να μεταβάλλεται, να διανέμεται, να πλαισιώνεται, να αναπαράγεται, να αναδημοσιεύεται, να μεταφορτώνεται, να εμφανίζεται, να αποστέλλεται, να μεταδίδεται ή να πωλείται υπό οιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας (εκτός εάν ρητά επιτρέπεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης).

 Σε περίπτωση που κατεβάσετε οποιοδήποτε  περιεχόμενο (πχ. φωτογραφίες ή βίντεο) από τον Ιστότοπο, το Faliro Summer Theater καθώς και κάθε τρίτος που είναι νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του σε αυτό το περιεχόμενο.   

Πρόσβαση στον δικτυακό τόπο

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο Δικτυακός Τόπος είναι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα. Ωστόσο δεν θα ευθυνόμαστε αν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας.

 1. Περιορισμός ευθύνης

 Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την πληρότητα του Περιεχομένου της. Μπορούμε  ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιούμε αλλαγές στο Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ή σε οποιαδήποτε θέαμα, παράσταση, τιμές εισιτηρίων που περιγράφονται σε αυτόν, χωρίς προειδοποίηση. Το περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο και δεν δεσμευόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση του εν λόγω υλικού και περιεχομένου.

Δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχόμενου του ιστότοπου που παρέχεται από τρίτους.

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, ο Δικτυακός Τόπος και όλο το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου που παρέχεται μέσω αυτού παρέχονται “ως έχει” χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή (είτε από το κοινό δίκαιο, έθιμο, νόμο ή άλλως).

Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα, οποιοδήποτε Περιεχόμενο Site και οποιαδήποτε λειτουργία του Δικτυακού Τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο Δικτυακός Τόπος ή ο διαθέσιμος διακομιστής είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο του ιστότοπου θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου, όσον αφορά την πληρότητα και την αξιοπιστία του. Δεν θα ευθυνόμαστε για την ασφάλεια του Δικτυακού Τόπου, για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού κατά τη διαμετακόμιση ή απώλεια ή καταστροφή υλικού ή δεδομένων κατά τη φόρτωση σε οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών.

Η λήψη ή η απόκτηση οποιουδήποτε περιεχομένου μέσω του Δικτυακού Τόπου πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση ή λήψη περιεχομένου από τον ιστότοπο.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για: (α) οποιαδήποτε άμεση απώλεια, αξίωση ή ζημία, (β)  κάθε απώλεια κέρδους ή απώλεια αποταμίευσης (είτε άμεση είτε έμμεση), που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με (i) τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. (ii) τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στη χρήση οποιουδήποτε στοιχείου ή Περιεχομένου ή διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας.

 1. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (Links) προς άλλους  ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και παρέχονται σε εσάς για δική σας διευκόλυνση. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις σχετικά με τους ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν. Οι εν λόγω ιστότοποι δεν εγκρίνονται, ελέγχονται, τροποποιούνται, από εμάς και  δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται από αυτούς, την καταλληλότητα, την ακρίβεια, τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς νόμους ή την προσβασιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων, ή δηλώσεων ή για την ποιότητα ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών ή για οποιεσδήποτε συναλλαγές, που ενδέχεται να έχετε με τους ιστότοπους τρίτων μερών.

 1. Αρμοδιότητα

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τις συναλλαγές σας με τo Faliro Summer Theater και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

 Πολιτική Εισιτηρίων

 

Είσοδος & Συμμετοχή

Κατά την αγορά των εισιτηρίων σας παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία τους καθώς τυχόν λάθη δεν μπορούν να διορθωθούν μετά την αγορά.  Η Εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε εισιτήριο έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει μόνο μία έκπτωση ανά Εισιτήριο.

Κατά την είσοδό σας στους χώρους των παραστάσεων υποχρεούστε να επιδεικνύετε οποιοδήποτε έγγραφο σας ζητηθεί το οποίο αιτιολογεί την έκπτωση του εισιτηρίου σας (π.χ. ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, κάρτα ΑΜΕΑ, δωρεάν πρόσκληση κ.λπ.).
Τα εισιτήρια πωλούνται με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρίας μας να τροποποιήσει ή να διαφοροποιήσει το δημοσιευμένο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Αφού εισέλθετε στους χώρο της παράστασης, εφόσον οι θέσεις είναι αριθμημένες οφείλετε να κάθεστε στη θέση όπου αναγράφεται στο εισιτήριό σας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εναλλακτικές θέσεις από αυτές που καθορίζονται στο Εισιτήριό σας. Σε περίπτωση που διατίθενται μόνο καθίσματα με μικρότερη αξία, η Εταιρία μας υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά κόστους του εισιτηρίου.

Όσοι θεατές εισέρχονται καθυστερημένοι μπορούν να εισέλθουν στο χώρο της παράστασης κατά το διάλειμμα ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή τους υποδείξει το προσωπικό του χώρου της παράστασης.

Τα κινητά τηλέφωνα και ο εξοπλισμός μηνυμάτων πρέπει να απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Απαγορεύεται αυστηρά η αυθαίρετη χρήση εξοπλισμού για τη φωτογράφηση, την καταγραφή ή τη μετάδοση (με ψηφιακά ή άλλα μέσα) οποιουδήποτε ακουστικού, οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού εντός του χώρου των παραστάσεων. Οι μη εγκεκριμένες βιντεοσκοπήσεις ή μαγνητογραφήσεις μπορούν να κατασχεθούν και να καταστραφούν από την Εταιρία μας.

Με την είσοδο στους χώρους μας και την παρακολούθηση της παράστασης δίνετε ρητή συγκατάθεσή σας ώστε εσείς και τα άτομα των οποίων ασκείτε την επιμέλεια/κηδεμονία/δικαστική συμπαράσταση να συμπεριλαμβάνεστε σε οποιαδήποτε ταινία, φωτογραφία, ηχητικό αρχείο ή / και οπτικοακουστική καταγραφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε σκοπό ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παρούσα συγκατάθεση συμπεριλαμβάνει και τη μαγνητοσκόπηση από τις αστυνομικές αρχές ή το προσωπικό ασφαλείας του χώρου και μπορεί να πραγματοποιηθεί για λόγους ασφαλείας του κοινού.

Το προσωπικό ασφαλείας διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει έρευνες και να κατάσχει οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο κατά τη γνώμη της Διοίκησης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή διακοπή της παράστασης ή συμπεριλαμβάνεται στα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται στον Χώρο όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπονται στον χώρο των παραστάσεων: το κάπνισμα, οι παράνομες ουσίες, η χρήση λέιζερ, τα ζώα (εκτός από τους σκύλους-οδηγούς), η κατανάλωση φαγητού και ποτού, καθώς και κάθε αντικείμενο που η Διοίκηση θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο.

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή / και να σας απομακρύνει από τον τόπο διεξαγωγής της παράστασης σε εύλογες περιστάσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

-για λόγους υγείας και ασφάλειας.

-εάν, θορυβείτε ή συμπεριφέρεστε κατά τρόπο που έχει ή ενδέχεται να επηρεάσει την παρακολούθηση της παράστασης από τους υπόλοιπους θεατές.

– εάν χρησιμοποιείτε απειλητικές, καταχρηστικές ή προσβλητικές λέξεις ή τρόπους.

-εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών ουσιών.

– εάν δεν προσκομίζετε απόδειξη ταυτότητας ή επικαλούμενης ιδιότητας.

-εάν αρνείστε να συμμορφωθείτε με τις έρευνες ασφαλείας της Εταιρίας.

-εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή αν το εισιτήριό σας είναι άκυρο.

Συμφωνείτε ότι η Διοίκηση, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλεια, τραυματισμό ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσιακό σας στοιχείο.

Απαγορεύεται να  προβάλετε ή διανείμετε (είτε δωρεάν είτε όχι) στους χώρους της παράστασης οποιοδήποτε χορηγικό, διαφημιστικό ή εμπορικό υλικό.

Επιστροφές εισιτηρίων

 • Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί με οποιοδήποτε τρόπο δεν μπορούν να ανταλλαγούν, να επιστραφούν ή να ακυρωθούν για κανέναν λόγο.
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η παράσταση ακυρωθεί, περιλαμβανομένης της περίπτωσης ακύρωσης λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, πανδημίας ή για λόγους ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της παράστασης, θα υπάρξει ανακοίνωση για την επανάληψη της στον ίδιο χώρο με τα ίδια εισιτήρια. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή επιστροφή εισιτηρίων. Εάν η παράσταση ματαιωθεί οριστικά θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων.
 • Αν μια εκδήλωση ή παράσταση ακυρωθεί ή επαναπρογραμματιστεί, η Εταιρία μας θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω των ΜΜΕ. Είναι δική σας ευθύνη ωστόσο να εξακριβώσετε αν μια παράσταση έχει ακυρωθεί ή αναβληθεί καθώς και να ενημερωθείτε για την επόμενη επαναπρογραμματισμένη παράσταση.
 • Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σαράντα (40) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξη αυτής, θεωρείται ολοκληρωμένη, δεν θα επαναλαμβάνεται και τα εισιτήρια δεν θα εξαργυρώνονται.
 • Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της παράστασης, η Εταιρία μας υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να ενημερώνει μέσω της Ιστοσελίδας της ή μέσω των ΜΜΕ τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων.
 • Η επιστροφή χρημάτων για Εισιτήρια ισούται με την ονομαστική αξία των αγορασθέντων εισιτηρίων. Η Εταιρία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δαπάνη πέραν της τιμής του Εισιτηρίου.
 • Η Εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε εισιτήριο έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.
 • Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, η Εταιρία μας σας παρέχει τη δυνατότητα να το επανεκδώσετε στα ταμεία της παραστάσεως υπό την προϋπόθεση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων αγοράς, καθώς και μιας ταυτότητας η οποία πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της είναι ο αγοραστής του εισιτηρίου.

 

Πολιτική Απορρήτου

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η Εταιρία μας και οι συνεργαζόμενοι με εμάς πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες προκειμένου να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

 • Η Ιστοσελίδα μας

Μέσα από τον Ιστότοπό μας, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να μας δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και ονοματεπώνυμό σας προκειμένου να μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία και Newsletters. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ τον αριθμό Πιστωτικής ή Χρεωστικής ή Προπληρωμένης Κάρτας ή άλλης κάρτας πληρωμών και δεν πραγματοποιούμε κανενός είδους ηλεκτρονικών πληρωμών. Η χρήση της ιστοσελίδας μας έχει αποκλειστικό σκοπό να σας ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να επικοινωνείτε μαζί μας.

 • Μέσω τηλεφώνου

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς για να πραγματοποιήσετε μια κράτηση ή κάνετε μια πληρωμή -μέσω τηλεφώνου-, ενδέχεται να σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, καθώς και τη διεύθυνσή σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλούν ταχυδρομικά τα εισιτήριά σας.

Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας είναι απολύτως ασφαλή καθώς η Εταιρία μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή οποιασδήποτε άλλης κάρτας τα οποία μας γνωστοποιείτε για τη διαδικασία πληρωμής. Η Πιστωτική Κάρτα που χρησιμοποιείτε για την αγορά των εισιτηρίων σας, χρεώνεται μόνο για μία φορά και αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

 • Η Ιστοσελίδα της VIVA.GR

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε τις αγορές των εισιτηρίων σας μέσω της Viva.gr. Σε αυτή την περίπτωση οι συναλλαγές σας υπόκεινται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Viva.gr. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία αυτή και τα οποία αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα προσωπικά σας στοιχεία σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται σε τρίτους. Η εταιρία μας με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μεταξύ μας και να λάβετε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

Κατ εξαίρεση τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να γνωστοποιηθούν:

 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες που μας παρέχουν (πχ. Τέτοιοι πάροχοι είναι η Viva.gr. πάροχοι υπηρεσιών όπως φιλοξενία ιστοσελίδων, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμών, εκπλήρωση παραγγελιών, τεχνολογία πληροφορικής και παροχή σχετικής υποδομής, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έλεγχος λογαριασμών και άλλες υπηρεσίες.
 • Σε δημόσιες και νόμιμες αρχές κατόπιν νομίμου και αιτιολογημένου αιτήματός τους.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 Διεύθυνση IP

Η διεύθυνση IP σας εκχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή σας από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Μια διεύθυνση IP μπορεί να εντοπιστεί και να καταγραφεί αυτόματα στα αρχεία καταγραφής διακομιστών μας κάθε φορά που ένας χρήστης έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Η συλλογή διευθύνσεων IP αποτελεί συνήθη πρακτική και γίνεται αυτόματα από πολλούς ιστότοπους, εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε τις διευθύνσεις IP για σκοπούς όπως η διάγνωση προβλημάτων διακομιστή και η διαχείριση των Υπηρεσιών μας και γίνεται σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016  για την προστασία δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή από τη λήψη e-mail Sms και newsletters από την Εταιρία μας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε, επίσης, αν θέλετε να ζητήσετε να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε, να καταργήσετε, να περιορίσετε ή να διαγράψετε προσωπικές πληροφορίες που μας δώσατε προηγουμένως.
Στην αίτησή σας, μέσω e-mail διευκρινίστε ποιες προσωπικές πληροφορίες θέλετε να αλλάξετε, ή να καταργήσετε ή να μας ενημερώσετε με ποιον τρόπο θα θέλατε να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων .

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διατηρούμε τα στοιχεία σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί μια συναλλαγή, να  έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία περισσότερο χρόνο από όσο ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, και περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για να διευκολύνουν και να βελτιώσουν την εμπειρία της περιήγησής σας. Τα cookies μας είναι ασφαλή, δεν περιέχουν ιούς και δεν αποθηκεύουν ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, όπως η διεύθυνση, ο κωδικός πρόσβασης, τα στοιχεία πιστωτικών καρτών κλπ., Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε, ωστόσο, τη χρήση cookies μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους, τροποποιώντας τη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας